Vụ chấm bài xong quăng vở học sinh: Cô giáo nói "không cố tình"

Cô giáo T. chấm bài xong quăng vở xuống đất để học sinh tự nhặt về (ảnh cắt từ clip).
Cô giáo T. chấm bài xong quăng vở xuống đất để học sinh tự nhặt về (ảnh cắt từ clip).
Cô giáo T. chấm bài xong quăng vở xuống đất để học sinh tự nhặt về (ảnh cắt từ clip).
Lên top