Yêu cầu ngừng đứng lớp cô giáo chấm bài xong ném vở học sinh xuống nền gạch

Cô giáo T. chấm bài xong ném tập học sinh xuống đất (ảnh từ Clip)
Cô giáo T. chấm bài xong ném tập học sinh xuống đất (ảnh từ Clip)
Cô giáo T. chấm bài xong ném tập học sinh xuống đất (ảnh từ Clip)
Lên top