Hành trình 12 năm “gieo chữ” của cô giáo Lê Thị Hòa

Cô giáo Lê Thị Hòa với hành trình 12 năm “gieo chữ” nơi cửa Phật. Ảnh: Lan Nhi
Cô giáo Lê Thị Hòa với hành trình 12 năm “gieo chữ” nơi cửa Phật. Ảnh: Lan Nhi
Cô giáo Lê Thị Hòa với hành trình 12 năm “gieo chữ” nơi cửa Phật. Ảnh: Lan Nhi
Lên top