Từ năm 2018, sẽ có điểm sàn riêng đối với ngành sư phạm

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc làm việc với hiệu trưởng các cơ sở đào tạo sư phạm trong cả nước. Ảnh: PV
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc làm việc với hiệu trưởng các cơ sở đào tạo sư phạm trong cả nước. Ảnh: PV