Từ 2018, Học viện Hành chính quốc gia chỉ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Học viện Hành chính Quốc gia. Ảnh: Napa
Học viện Hành chính Quốc gia. Ảnh: Napa
Học viện Hành chính Quốc gia. Ảnh: Napa

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top