Từ 1.7, phụ huynh Hà Nội bắt đầu đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con vào lớp 1

Phụ huynh truy cập địa chỉ tsdaucap.hanoi.gov.vn để đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con.
Phụ huynh truy cập địa chỉ tsdaucap.hanoi.gov.vn để đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con.
Phụ huynh truy cập địa chỉ tsdaucap.hanoi.gov.vn để đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top