Trường ĐH Hà Nội dành 10 chỉ tiêu cho thí sinh đặc cách

Trường ĐH Hà Nội dành 10 chỉ tiêu cho thí sinh đặc cách. Ảnh: Hải Nguyễn
Trường ĐH Hà Nội dành 10 chỉ tiêu cho thí sinh đặc cách. Ảnh: Hải Nguyễn
Trường ĐH Hà Nội dành 10 chỉ tiêu cho thí sinh đặc cách. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top