Các trường đại học y dược tuyển sinh thí sinh đặc cách như thế nào?

Các trường đào tạo khối ngành y dược dành chỉ tiêu cho thí sinh đặc cách. Ảnh: VLU
Các trường đào tạo khối ngành y dược dành chỉ tiêu cho thí sinh đặc cách. Ảnh: VLU
Các trường đào tạo khối ngành y dược dành chỉ tiêu cho thí sinh đặc cách. Ảnh: VLU
Lên top