Trường đại học được bổ sung chỉ tiêu xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp

Sẽ có trường đại học được bổ sung chỉ tiêu để xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Sẽ có trường đại học được bổ sung chỉ tiêu để xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Sẽ có trường đại học được bổ sung chỉ tiêu để xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top