Lễ Công bố Chương trình:

Trao tặng Mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2020 - 2021

Lễ công bố Chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một với chủ đề “Giữ trọn Ước mơ”. Ảnh HVN
Lễ công bố Chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một với chủ đề “Giữ trọn Ước mơ”. Ảnh HVN
Lễ công bố Chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một với chủ đề “Giữ trọn Ước mơ”. Ảnh HVN
Lên top