Trao tặng gần 2 triệu chiếc mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Niềm vui của các em nhỏ nhân khi nhận được mũ bảo hiểm nhân ngày khai giảng.
Niềm vui của các em nhỏ nhân khi nhận được mũ bảo hiểm nhân ngày khai giảng.
Niềm vui của các em nhỏ nhân khi nhận được mũ bảo hiểm nhân ngày khai giảng.
Lên top