Thừa nhận đạo văn, trưởng khoa luật xin rút khỏi danh sách phó giáo sư

Một tân PGS của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM xin rút khỏi danh sách phó giáo sư.
Một tân PGS của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM xin rút khỏi danh sách phó giáo sư.
Một tân PGS của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM xin rút khỏi danh sách phó giáo sư.
Lên top