Chi tiết quy trình để có một giáo sư và phó giáo sư ở Việt Nam

Hình ảnh của một lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Ảnh: Đức Kim.
Hình ảnh của một lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Ảnh: Đức Kim.
Hình ảnh của một lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Ảnh: Đức Kim.