Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Có 94 ứng viên chức danh GS, PGS có phản ánh chưa đủ điều kiện

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (Ảnh: VH)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (Ảnh: VH)