Có 94 ứng viên chức danh GS, PGS có phản ánh chưa đủ điều kiện

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (Ảnh: VH)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (Ảnh: VH)