Thu đầu năm tại Trường THCS Cao Bá Quát: Phụ huynh “xin” giáo viên thu trước

Trường THCS Cao Bá Quát. Ảnh: HN
Trường THCS Cao Bá Quát. Ảnh: HN