Thi lớp 10: Những điều đặc biệt làm nên thành công của kỳ thi đặc biệt

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội đã kết thúc thành công. Ảnh: Hải Nguyễn
Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội đã kết thúc thành công. Ảnh: Hải Nguyễn
Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội đã kết thúc thành công. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top