VỤ BẤT THƯỜNG THUYÊN CHUYỂN GIÁO VIÊN Ở CẨM XUYÊN (HÀ TĨNH):

Thầy giáo bị thuyên chuyển được về lại trường cũ

Thầy Sơn bức xúc, buồn bực khi cầm quyết định thuyên chuyển đối với mình. Ảnh: TT.
Thầy Sơn bức xúc, buồn bực khi cầm quyết định thuyên chuyển đối với mình. Ảnh: TT.
Thầy Sơn bức xúc, buồn bực khi cầm quyết định thuyên chuyển đối với mình. Ảnh: TT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM