Sinh viên 50 trường đại học tham gia cuộc thi về phân tích tài chính

Các đội dự thi năm 2017
Các đội dự thi năm 2017