Sập trần Trường THPT Trần Nhân Tông: Tập thể giáo viên, học sinh khẩn thiết kêu cứu

Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông - khẩn thiết gửi lời kêu cứu lên cơ quan chức năng, hãy nhanh chóng có phương án di dời, tu sửa trường để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông - khẩn thiết gửi lời kêu cứu lên cơ quan chức năng, hãy nhanh chóng có phương án di dời, tu sửa trường để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông - khẩn thiết gửi lời kêu cứu lên cơ quan chức năng, hãy nhanh chóng có phương án di dời, tu sửa trường để đảm bảo an toàn cho học sinh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top