Hà Nội: Vữa trần nhà rơi trong giờ học, 3 học sinh bị thương

Hiện trường vụ rơi vữa trần lớp học ở Trường THPT Trần Nhân Tông.
Hiện trường vụ rơi vữa trần lớp học ở Trường THPT Trần Nhân Tông.