Ra mắt cuốn sách đầu tay viết bằng tiếng anh của học sinh Vinschool

Cuốn sách “So That I Will Roar You Gently” do các em học sinh trung học Vinschool viết hoàn toàn bằng Tiếng Anh.
Cuốn sách “So That I Will Roar You Gently” do các em học sinh trung học Vinschool viết hoàn toàn bằng Tiếng Anh.
Cuốn sách “So That I Will Roar You Gently” do các em học sinh trung học Vinschool viết hoàn toàn bằng Tiếng Anh.
Lên top