Phụ huynh xông vào trường tát, bắt giáo viên phải quỳ: Gieo mầm bạo lực, hận thù lên con trẻ

Thời gian qua xảy ra liên tiếp vụ việc phụ huynh có những lời lẽ xúc phạm và hành hung giáo viên.
Thời gian qua xảy ra liên tiếp vụ việc phụ huynh có những lời lẽ xúc phạm và hành hung giáo viên.
Thời gian qua xảy ra liên tiếp vụ việc phụ huynh có những lời lẽ xúc phạm và hành hung giáo viên.