Phụ huynh Thái Nguyên “tỉnh mộng” vì cho là bị “lừa” nhiều năm

Khoản thu đóng góp mua bàn ghế được các trường thu ngay khi phụ huynh nộp hồ sơ đầu cấp cho con mà không được thông báo rõ là khoản thu xã hội hoá. Ảnh: PHCC
Khoản thu đóng góp mua bàn ghế được các trường thu ngay khi phụ huynh nộp hồ sơ đầu cấp cho con mà không được thông báo rõ là khoản thu xã hội hoá. Ảnh: PHCC