Thái Nguyên: Học sinh đến trường phải tự mua bàn ghế

Trường Tiểu học Phú Xá (phường Phú Xá, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)
Trường Tiểu học Phú Xá (phường Phú Xá, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)