Phụ huynh khẩn thiết đề nghị xóa bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Minh họa của Đan.
Minh họa của Đan.
Minh họa của Đan.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM