Những thí sinh đầu tiên trúng tuyển Học viện Ngân hàng

Một giờ học tại Học viện Ngân hàng. Ảnh: hvnh.edu.vn
Một giờ học tại Học viện Ngân hàng. Ảnh: hvnh.edu.vn
Một giờ học tại Học viện Ngân hàng. Ảnh: hvnh.edu.vn
Lên top