Nghiên cứu về bìa sách: Luận án tiến sĩ có bị “bình dân hóa”?

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Quang Tiến. Ảnh: Facebook
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Quang Tiến. Ảnh: Facebook
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Quang Tiến. Ảnh: Facebook

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top