Nếu xóa bỏ Hội phụ huynh, nhà trường thành độc quyền, hiệu trưởng thành “ông vua”

PGS Văn Như Cương vẫn cho rằng không thể xoá bỏ Hội phụ huynh. Ảnh: LĐ
PGS Văn Như Cương vẫn cho rằng không thể xoá bỏ Hội phụ huynh. Ảnh: LĐ
PGS Văn Như Cương vẫn cho rằng không thể xoá bỏ Hội phụ huynh. Ảnh: LĐ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top