Nam sinh thủ khoa khối B ở Bình Dương ước mơ làm bác sĩ cứu người

Nam sinh có điểm thi cao nhất tỉnh Bình Dương ước mơ làm bác sĩ cứu người. Ảnh nhân vât cung cấp.
Nam sinh có điểm thi cao nhất tỉnh Bình Dương ước mơ làm bác sĩ cứu người. Ảnh nhân vât cung cấp.
Nam sinh có điểm thi cao nhất tỉnh Bình Dương ước mơ làm bác sĩ cứu người. Ảnh nhân vât cung cấp.
Lên top