Bộ GDĐT lùi lịch điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển 2020

Lịch điều chỉnh nguyện vọng được Bộ GDĐT lùi lại 1 tuần, để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi vào đợt 2. Ảnh: Hải Nguyễn
Lịch điều chỉnh nguyện vọng được Bộ GDĐT lùi lại 1 tuần, để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi vào đợt 2. Ảnh: Hải Nguyễn
Lịch điều chỉnh nguyện vọng được Bộ GDĐT lùi lại 1 tuần, để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi vào đợt 2. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top