Năm đầu tiên chương trình giáo dục mới sẽ chỉ áp dụng ở lớp 1?

Bộ GDĐT vừa trình Chính phủ xin giãn thời gian áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới lại 1 năm. Ảnh: Huyên Nguyễn
Bộ GDĐT vừa trình Chính phủ xin giãn thời gian áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới lại 1 năm. Ảnh: Huyên Nguyễn
Bộ GDĐT vừa trình Chính phủ xin giãn thời gian áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới lại 1 năm. Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top