Chính phủ đồng ý lùi chương trình giáo dục phổ thông mới

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhất trí với đề xuất của Bộ GDĐT về việc lùi thời gian thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới. Ảnh: Trần Vương
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhất trí với đề xuất của Bộ GDĐT về việc lùi thời gian thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới. Ảnh: Trần Vương
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhất trí với đề xuất của Bộ GDĐT về việc lùi thời gian thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới. Ảnh: Trần Vương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM