Lùm xùm phụ huynh "tố" Trường Lương Thế Vinh: Đừng biến giáo dục thành cuộc chiến

Phụ huynh chia sẻ môi trường học tập ở Trường THPT Lương Thế Vinh vô cùng khắc nghiệt. Ảnh: Facebook Giáng Hương.
Phụ huynh chia sẻ môi trường học tập ở Trường THPT Lương Thế Vinh vô cùng khắc nghiệt. Ảnh: Facebook Giáng Hương.
Phụ huynh chia sẻ môi trường học tập ở Trường THPT Lương Thế Vinh vô cùng khắc nghiệt. Ảnh: Facebook Giáng Hương.
Lên top