Lọt đề thi vào lớp 10: Học sinh có phải thi lại hay không?