Lo điểm sàn đại học “chạm đáy”

Thí sinh nên cân nhắc trước khi đăng ký nguyện vọng vào những trường có điểm sàn quá thấp. Ảnh: Hải Nguyễn.
Thí sinh nên cân nhắc trước khi đăng ký nguyện vọng vào những trường có điểm sàn quá thấp. Ảnh: Hải Nguyễn.
Thí sinh nên cân nhắc trước khi đăng ký nguyện vọng vào những trường có điểm sàn quá thấp. Ảnh: Hải Nguyễn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top