Dù bỏ điểm sàn đại học, các trường không nên tuyển sinh “vơ bèo vạt tép”

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị các trường đại học không nên tuyển sinh bằng mọi giá. Ảnh: Lê Văn
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị các trường đại học không nên tuyển sinh bằng mọi giá. Ảnh: Lê Văn
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị các trường đại học không nên tuyển sinh bằng mọi giá. Ảnh: Lê Văn
Lên top