Lạm dụng thuyết trình trong trường học, chúng ta sẽ mất nhiều thứ

Thầy giáo Trần Mạnh Tùng – giáo viên Toán tại Hà Nội. Ảnh: NVCC
Thầy giáo Trần Mạnh Tùng – giáo viên Toán tại Hà Nội. Ảnh: NVCC
Thầy giáo Trần Mạnh Tùng – giáo viên Toán tại Hà Nội. Ảnh: NVCC
Lên top