Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Không vội nhập học Harvard, nữ sinh Việt dành trọn một năm vào hoạt động nào?