Không vội nhập học Harvard, nữ sinh Việt dành trọn một năm vào hoạt động nào?