Khai giảng đặc biệt ở ngôi trường chuyên biệt: Hát Quốc ca bằng tay trong lễ chào cờ