Hà Nội: Trường bị tố “lạm thu”, phụ huynh đứng kín cổng ngóng con ngày khai giảng