Kết quả chấm thẩm định tại Hoà Bình: Yêu cầu rút kinh nghiệm

Biểu đồ phân tích điểm khối A1, ngưỡng 24 điểm của toàn quốc. Nguồn: TS Lê Trường Tùng
Biểu đồ phân tích điểm khối A1, ngưỡng 24 điểm của toàn quốc. Nguồn: TS Lê Trường Tùng
Biểu đồ phân tích điểm khối A1, ngưỡng 24 điểm của toàn quốc. Nguồn: TS Lê Trường Tùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top