Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sau cú hạ điểm ở Hà Giang, tỉ lệ điểm cao của Hòa Bình đang xếp đầu cả nước