Học sinh phải “đối mặt” với nạn đạo văn trong chương trình Ngữ văn

Một giờ thao giảng môn Ngữ văn tại Thái Nguyên. Ảnh: ST
Một giờ thao giảng môn Ngữ văn tại Thái Nguyên. Ảnh: ST
Một giờ thao giảng môn Ngữ văn tại Thái Nguyên. Ảnh: ST

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM