Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Học sinh phải “đối mặt” với nạn đạo văn trong chương trình Ngữ văn

Một giờ thao giảng môn Ngữ văn tại Thái Nguyên. Ảnh: ST
Một giờ thao giảng môn Ngữ văn tại Thái Nguyên. Ảnh: ST