Chương trình môn Ngữ văn mới: Bất cập giữa yêu cầu đổi mới và thực trạng đội ngũ giáo viên

Giờ thao giảng môn Ngữ văn tại một trường học trên địa bàn TPHCM. Ảnh: ST
Giờ thao giảng môn Ngữ văn tại một trường học trên địa bàn TPHCM. Ảnh: ST
Giờ thao giảng môn Ngữ văn tại một trường học trên địa bàn TPHCM. Ảnh: ST

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top