Học sinh ở Quảng Ngãi chế tạo thành công mô hình Robot cứu hỏa

Mô hình Robot cứu hỏa của em Thái và Thành được thực nghiệm tại cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi.
Mô hình Robot cứu hỏa của em Thái và Thành được thực nghiệm tại cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi.
Mô hình Robot cứu hỏa của em Thái và Thành được thực nghiệm tại cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi.
Lên top