Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Học sinh nữ tố nam bác sĩ sàm sỡ khi khám sức khoẻ đầu năm

Hình ảnh khám sức khỏe được học sinh ghi lại (ảnh: Học sinh cung cấp)
Hình ảnh khám sức khỏe được học sinh ghi lại (ảnh: Học sinh cung cấp)