Học sinh chuyển cấp: Phụ huynh chuẩn bị gì để "chống sốc" cho con?

Thầy Nguyễn Quyết Thắng cho rằng phụ huynh có con chuyển cấp cần đồng hành để giúp con thích nghi nhanh chóng nhất với môi trường mới.
Thầy Nguyễn Quyết Thắng cho rằng phụ huynh có con chuyển cấp cần đồng hành để giúp con thích nghi nhanh chóng nhất với môi trường mới.
Thầy Nguyễn Quyết Thắng cho rằng phụ huynh có con chuyển cấp cần đồng hành để giúp con thích nghi nhanh chóng nhất với môi trường mới.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top