Tuyển sinh lớp 6: Kiểm tra đánh giá năng lực khác thi kiến thức

Ông Nguyễn Xuân Thành - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT. Ảnh: moet
Ông Nguyễn Xuân Thành - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT. Ảnh: moet
Ông Nguyễn Xuân Thành - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT. Ảnh: moet
Lên top