Học phí đại học sẽ tăng theo giá, không phân biệt hệ tại chức hay chính quy

Thời gian tới, các trường đại học sẽ được tự quyết mức học phí và học phí đại học sẽ tăng theo giá thị trường. Ảnh: Thành An.
Thời gian tới, các trường đại học sẽ được tự quyết mức học phí và học phí đại học sẽ tăng theo giá thị trường. Ảnh: Thành An.
Thời gian tới, các trường đại học sẽ được tự quyết mức học phí và học phí đại học sẽ tăng theo giá thị trường. Ảnh: Thành An.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top