GS.TS Phạm Tất Dong: Đừng vì lợi nhuận mà thu học phí vô lối

GS. TS. Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Ảnh: Đàm Quang
GS. TS. Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Ảnh: Đàm Quang